Agenda

Jaaroverzicht Penta Jacob van Liesveldt

01 mei 2023

meivakantie

02 mei 2023

meivakantie

03 mei 2023

meivakantie

04 mei 2023

meivakantie

05 mei 2023

laatste dag meivakantie

07 mei 2023

uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Jelling

07 mei 2023

erasmusproject mobiliteit naar Roemenië

08 mei 2023

leesveldtje nummer 9

08 mei 2023

examentraining

08 mei 2023

uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Jelling

08 mei 2023

erasmusproject mobiliteit naar Roemenië

09 mei 2023

examentraining

09 mei 2023

09 mei 2023

uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Jelling

09 mei 2023

erasmusproject mobiliteit naar Roemenië

10 mei 2023

examentraining

10 mei 2023

uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Jelling

10 mei 2023

erasmusproject mobiliteit naar Roemenië

11 mei 2023

eerste dag CE-I

11 mei 2023

uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Jelling

11 mei 2023

erasmusproject mobiliteit naar Roemenië

12 mei 2023

CE-1

12 mei 2023

uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Jelling

12 mei 2023

erasmusproject mobiliteit naar Roemenië

15 mei 2023

CE-1

15 mei 2023

kunstexcursie klas 1 (1b, 1f, 1m)

16 mei 2023

16 mei 2023

CE-1

16 mei 2023

17 mei 2023

CE-1

17 mei 2023

excursie Antwerpen mavo-3

18 mei 2023

Hemelvaartsdag

19 mei 2023

ontwikkeldagpersoneel / leerlingen lesvrij

21 mei 2023

uitwisselingsgroep uit Duisburg

22 mei 2023

CE-1

22 mei 2023

werkweek 4H 4V 5V

22 mei 2023

uitwisselingsgroep uit Duisburg

23 mei 2023

CE-1

23 mei 2023

werkweek 4H 4V 5V

23 mei 2023

23 mei 2023

uitwisselingsgroep uit Duisburg

24 mei 2023

CE-1

24 mei 2023

werkweek 4H 4V 5V

24 mei 2023

3m biologie Blijdorpexcursie

24 mei 2023

uitwisselingsgroep uit Duisburg

25 mei 2023

CE-1

25 mei 2023

werkweek 4H 4V 5V

25 mei 2023

uitwisselingsgroep uit Duisburg

25 mei 2023

kunstexcursie klas 1 (1d, 1g, 1h, 1j)

26 mei 2023

laatste dag CE-1

26 mei 2023

werkweek 4H 4V 5V

26 mei 2023

uitwisselingsgroep uit Duisburg

29 mei 2023

Pinksteren

30 mei 2023

31 mei 2023

kunstexcursie klas 1 (1a, 1c, 1e, 1k)