Stage lopen op Jacob van Liesveldt

Stage lopen op Jacob van Liesveldt

Op Jacob van Liesveldt staat leren centraal. Wij zijn een opleidingsschool waarin iedereen zich blijft ontwikkelen, zowel leerlingen, personeel als studenten. Voor de laatste groep maakt de school gebruik van het samenwerkingsverband Opleidingsschool RPO Rijnmond. RPO Rijnmond staat voor: Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond. RPO Rijnmond bestaat uit 3 lerarenopleidingen en 55 scholen voor voortgezet onderwijs of mbo, die behoren bij 11 schoolbesturen.

De aangesloten scholen behoren tot een van deze drie clusters:

· Nieuwe Waterweg Noord (NWN)

· Zuid-Holland-Zuid (ZHZ)

· Voorne-Putten/Rozenburg (VPR).

Voor de opleiding tot docent maakt Jacob van Liesveldt deel uit van het cluster Voorne-Putten/Rozenburg (VPR). Hierin werken de scholen voortgezet onderwijs uit Voorne-Putten en Rozenburg al jaren nauw samen met de Hogeschool Rotterdam. Meer informatie over RPO Rijnmond kun je vinden op rpo-rijnmond.nl.
 

 

 

 

Elk jaar leidt Jacob van Liesveldt vele studenten op voor een eerste- of een tweedegraads bevoegdheid. In het traject Samen Opleiden combineren studenten werken en leren. 40% van hun curriculum genieten zij in de praktijk op de school.

 

Begeleiding van stagiaires

De student wordt algemeen bijgestaan door een gecertificeerde schoolopleider. De schoolopleider is verantwoordelijk voor de plaatsing en functionering van studenten. Ook coördineert zij de begeleiding. Hiervoor is er regelmatig overleg met RPO Rijnmond en de lerarenopleiding. De individuele begeleiding gebeurt door een goedgekwalificeerde werkplekbegeleider. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de student. Onder begeleiding van de werkplekbegeleider leer je stap voor stap zelfstandig voor de klas te staan.

Bij de opzet van de stage wordt uitgegaan van de voorwaarden en regels zoals die door RPO Rijnmond in overleg met de opleidingsinstituten zijn opgesteld. In sommige gevallen is het mogelijk om via een andere onderwijsinstelling of als zij-instromer stage te lopen op Jacob van Liesveldt.

Franka de Roos is de schoolopleider van Penta Jacob van Liesveldt. Voor vragen en/of verdere informatie kun je contact met haar opnemen. Haar e-maildres is f.deroos@penta.nl.

 

 

Werkplekbegeleider Jetske Trieller (rechts) met stagiaire Frans Tooske van Luik