Missie en visie

Jacob van Liesveldt – Meer dan een diploma

 

Missie

We dagen onze leerling uit zich verder te ontwikkelen tot een sociaal bewogen, kritisch denkende, creatieve en ambitieuze wereldburger.

Wij staan voor uitstekend onderwijs in een veilige omgeving waarin onze leerling centraal staat.

 

Visie

Uitstekend en uitdagend onderwijs

Ons uitstekende en uitdagende onderwijs opent deuren; we bieden meer dan alleen een diploma. We bieden met ons onderwijs de sleutel tot succes als wereldburger in onze veranderende maatschappij. Onze leerlingen krijgen kansen, ontwikkelen talenten en leren zichzelf beter kennen. We bieden gevarieerd onderwijs, gericht op kennis en 21e eeuwse vaardigheden, rekening houdend met individuele leerbehoeftes.

 

Eigen weg

Bovenal begeleiden we onze leerlingen naar een bewust zelfgekozen toekomst en stimuleren we daarbij de creatieve ontwikkeling en plezier. Onze leerling is medeverantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerontwikkeling. Hij leert daarbij afwisselend in de rol van coach, supporter en speler. We sluiten aan bij verschillende ambities en mogelijkheden, we bieden extra uitdaging of versnelling waar het kan en extra begeleiding of ondersteuning waar het nodig is.

 

Fijne sfeer en veilige omgeving

Op Jacob van Liesveldt leren we van elkaar en met elkaar in een stimulerende en inspirerende omgeving. Openheid en acceptatie zijn voor ons zeer belangrijk: op Jacob van Liesveldt word je gezien, gehoord en gesteund en voel je je bovenal welkom. We hebben aandacht voor elkaar en onze omgeving. Onze open christelijke normen en waarden en naastenliefde staan daarbij hoog in het vaandel, we brengen ze op actuele wijze in de praktijk.

 

Bevlogen en professioneel team

We werken met een bevlogen en professioneel team dat oog heeft voor de ontwikkeling van onze leerlingen en de eigen ontwikkeling. Als professionals zijn we gericht op de toekomst en maken we gebruik van moderne communicatiemiddelen, leermethoden en leermiddelen. Hierop blijven we ons voortdurend ontwikkelen. Het buiten gebaande paden treden is een van de manieren om deze ambitie te verwezenlijken.

 

Samen met ouders, partners en bedrijfsleven

We leggen de verbinding met de omgeving en we benutten de mogelijkheden en kansen die de omgeving biedt. Hierin is een speciale rol weggelegd voor ouders. We maken hen deelgenoot van het leerproces van hun kind. In de driehoek leerling, ouder, school zien we het hele kind en staan we samen sterk.