Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs kent twee belangrijke uitgangspunten: taal en internationalisering. Ons tweetalig onderwijs voldoet aan alle kwaliteitseisen voor Junior en Senior tto-scholen van het landelijk netwerk Nuffic-tto.

 

Een complete, tweetalige opleiding

Op Jacob van Liesveldt kun je niet alleen in klas 1 tot en met 3 tweetalig onderwijs volgen maar ook in de bovenbouw. Het is de enige Senior tto-school op heel Voorne-Putten en ook de enige school die tweetalig havo aanbiedt. Je krijgt gewoon dezelfde lesstof als de andere havo- of vwo-leerlingen en je doet na vijf of zes jaar ook gewoon havo- of vwo-examen. Maar… je doet nog veel meer want tto is géén gewone opleiding!
 
Onze leerlingen volgen vanaf de brugklas bijna al hun schoolvakken in het Engels. Ze leren die taal dan ook razendsnel. Je docenten zijn speciaal opgeleid en blijven zich natuurlijk steeds bijscholen. Ook krijg je les van native speakers, dat zijn docenten die zelf Engelstalig zijn. Wekelijks krijg je minimaal één extra les Engels. Aan het eind van de onderbouw doe je al examen voor een certificaat van Cambridge English! Amazing, don’t you think?
 
Vanaf klas 4 zijn vanwege het eindexamen minder vakken Engelstalig maar een aantal krijg je nog steeds in het Engels. Bovendien krijg je in Senior School wel heel veel extra maar vooral ook heel anders Engels: het speciale programma van het International Baccalaureate (IB). Uiteindelijk zul je het near-native niveau Engels bereiken, dan ben je er net zo goed in als leerlingen op international schools die hun hele schooltijd in het Engels hebben les gekregen. In het examenjaar doen tto-leerlingen naast de gewone landelijke eindexamens ook het examen IB-English.
 

Word een wereldburger!

In alle leerjaren houden onze tto-leerlingen zich veel bezig met andere landen en culturen en met internationale ontwikkelingen, in Europa en wereldwijd. Onderling begrip, internationale samenwerking (kortom: wereldburgerschap) staan hoog in ons vaandel. Daarom zijn er jaarlijks allerlei projecten, excursies, workshops en zelfs speciale vakken, uiteraard allemaal in het Engels. Soms werk je daarbij samen met leerlingen in andere Europese landen. Bovendien zijn er in klas 2, 3 en 4 internationale reizen en uitwisselingen en kun je in klas 5 deelnemen aan verschillende internationaliseringsprojecten of zelfs op internationale stage. Vanzelfsprekend is dat allemaal ook weer heel goed voor je Engelse taalvaardigheid. Tweetalig onderwijs heeft bovendien een positief effect op je taalbegrip en taalvaardigheid in
het algemeen en daardoor zijn andere talen en vakken uiteindelijk vaak ook makkelijker te begrijpen.
 

De vakken: doeltaal = voertaal

Tweetalige vakken werken volgens het principe doeltaal = voertaal. De taal die je leert is ook de taal waarin je leert. In de brugklas werk je in het Engels bij de vakken levensbeschouwing, Engels (of course!), wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, beeldende vormgeving, ckv-junior, computervaardigheden, lichamelijke opvoeding en maatschappelijke vorming. In de tweede klas komen daar natuurkunde en biologie bij en in de derde economie en scheikunde. Eigenlijk krijg je alleen de andere talen niet in het Engels. Maar de vakken Frans en Duits worden ook zoveel mogelijk gegeven volgens het principe doeltaal = voertaal. Engelstalige bovenbouwvakken zijn levensbeschouwing, English/ IB, Maatschappijleer, CKV en International & Intercultural Perspectives.
 

Meer dan alleen extra Engels

In het tto word je echt ondergedompeld in de Engelse taal. Onderdompeling is de beste manier om een taal te verwerven: je leert een taal het snelst door die voortdurend te horen, te lezen en vooral zelf te gebruiken. Juist door de onderdompeling voelt het Engels al gauw heel gewoon. En dan is er nog ons uitgebreide internationaliseringsprogramma. Het is dus veel meer dan ‘alleen’ extra lessen Engels.
 

Challenge

Tweetalig onderwijs is een pittige challenge! Het gaat verder dan gewoon het vak Engels, want je gebruikt het Engels als werk- en studietaal en uiteindelijk zelfs als denktaal. Leren in het Engels is zeker in het begin lastiger dan in het Nederlands. Je moet ook wel een beetje lef hebben want Engels spreken en schrijven gaat natuurlijk niet in één keer perfect. Dat hoeft ook helemaal niet maar het betekent wel: durven, doen en doorzetten. Je krijgt dan ook zeer regelmatig feedback op je inzet en werkhouding en dat speelt mee bij de overgang naar de volgende tto-klas.
 

Toelating

Als jij een tto-leerling wilt worden, houd je natuurlijk van taal en van leren. Je bent een
gemotiveerde doorzetter die er niet tegenop ziet om wat dieper na te denken, om vaker iets op te zoeken en soms wat langer door te werken. Een goed ontwikkeld taalgevoel is onmisbaar. Ook belangrijk is een brede belangstelling: er zal heel wat meer op je pad komen dan in het reguliere onderwijs. En je moet Engels willen en durven gebruiken, ook als dat nog niet vlekkeloos gaat. Dus… go for it!
 
Bij de aanmelding op Jacob van Liesveldt word je geplaatst volgens het advies van de basisschool. Voor plaatsing in het tweetalig onderwijs heb je een advies nodig van minimaal havo en een positief advies voor tto. In de brugklas en de tweede klas hebben we tweetalige vwo- en havo/vwo-klassen en meestal ook een aparte havo-klas. Doorstroming naar andere niveaus blijft mogelijk tijdens de hele onderbouw. Als jij of je ouders nog niet goed weten of tto wel iets voor jou is, kun je een gesprek aanvragen met het coördinatieteam tto. Uiteindelijk beslist de toelatingscommissie over jouw plaatsing.
 

Ouderbijdrage

Scholen voor tweetalig onderwijs krijgen helaas geen geld van de overheid maar moeten aan heel veel eisen voldoen. Dat brengt voor de school extra kosten met zich mee zoals  facilitering en scholing, Engelstalig lesmateriaal, examens, extra activiteiten en most of all alle extra lesuren. Daarom moeten we van de ouders een extra bijdrage vragen. Deze bedraagt €490,- per schooljaar. Deze bijdrage staat los van de reguliere schoolbijdrage en van de tto-reizen en -excursies, waaronder in elk geval de internationale uitwisseling in klas 3. De bijdrage kan per jaar worden bijgesteld, afhankelijk van prijsontwikkelingen. Wij begrijpen heel goed dat dit een fors bedrag is. Betaling in termijnen is uiteraard mogelijk. Wanneer de hoogte van de tto-bijdrage een aantoonbaar probleem vormt, neemt u dan al bij de aanmelding contact op met de rector, de heer W.M. van den Eshof. Wij zullen altijd proberen om tot een redelijke oplossing te komen.
 

Extra certificaten

Als je de eerste drie leerjaren tweetalig onderwijs succesvol afrondt, ontvang je het Junior Certificate. Bovendien doe je aan het eind van klas 3 examen voor het certificaat Cambridge First of Cambridge Advanced. Je Engels is dan al ongeveer zo goed als dat van een eindexamenleerling. In je laatste jaar doe je, naast je vwo- of havo-eindexamen, een examen English van het International Baccalaureate (IB). En natuurlijk ontvang je ook het Senior Certificate. Al jarenlang behalen onze leerlingen niet alleen goede resultaten bij de Nederlandse eindexamens maar ook bij de internationaal erkende examens van Cambridge English en het International Baccalaurate. Daar zijn wij trots op!
 
Word jij straks ook een tto-leerling? Let’s go tto!