Privacyreglement

 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe Europese wet ter bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat er binnen scholen zorgvuldig en transparant met de gegevens van leerlingen en hun ouders/verzorgers moet worden omgegaan.
 

Op Jacob van Liesveldt gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. We nemen daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming in acht. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. In dit reglement staat beschreven hoe we dit doen en welke rechten ouders en leerlingen hierbij hebben. 

 

 

Privacyreglement