LEERLINGPLEIN ONLINE

Leerlingloket

Dit is het eerste aanspreekpunt op het leerlingplein als je niet weet bij wie je moet zijn. Ook om ziek te melden, te melden bij verwijderd uit de les en eventueel Time-Out of inhaaluren.
Mevr. Vroegindeweij, mevr. Boot, mevr. Verkerke, mevr. Von Boltog
leerlingloketjl@penta.nl

Stilte- en pauzelokaal

Lokaal 1.41
Als je rust wilt in de pauze. 
Dhr Rademakers

r.rademakers@penta.nl

Decanaat

Kamer 1.30
Adviseren en begeleiden bij profielkeuze en vervolgopleiding.
Mavo: mevr. Kuipers
h.kuipers@penta.nl

Kamer 1.40
Havo: dhr Van der Wal
mi.vanderwal@penta.nl
Vwo: dhr Nooteboom
dj.nooteboom@penta.nl

Vertrouwenspersonen

Zij kunnen meedenken als je niet weet hoe je met een lastige situatie om moet gaan of als je ergens een klacht over hebt.
Dhr De Wit (lok: 1.36)
s.dewit1@penta.nl
Mevr Trieller
j.trieller@penta.nl

Schoolmaatschappelijk werkster

Kamer 1.43 
Zij kan met je meedenken in lastige situaties en/of een luisterend oor bieden.
Mevr Van Gilst
fatmanurvangilst@enver.nl

Jeugdverpleegkundige

Kamer 1.43 
Zij kan je helpen bij vragen over je gezondheid en wanneer je door je gezondheid niet alle lessen kan volgen.
Mevr Gutteling
m.gutteling@cjgrijnmond.nl

Jongerenwerker

Kamer 1.43
Hij kan je met coachgesprekken helpen je doel te bereiken, meer zelfvertrouwen te krijgen of talenten te ontwikkelen.
Dhr. Belahoussine 06-20022152
l.belahoussine@stichting-push.nl

Gezondheidscoach

Hij kan je helpen met vragen over middelen, gamen en social media.
Dhr. Van Reede (06-22958365)
 j.reede@youz.nl

Kinderombudsman

Loop je vast bij de gemeente, in de jeugdhulp of in het onderwijs? Laat het de gemeentelijke kinderombudsman weten. De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente en zoekt samen met u naar een oplossing. Voorbeelden van klachten zijn:

Je kind heeft jeugdhulp nodig, maar je moet lang wachten. 
Er is geen passende plek voor je kind op school. 
Het Jeugdondersteuningsteam (JOT) doet niet genoeg voor je kind
De gemeente helpt je niet vooruit

Wil je meer weten, de kinderombudsman staat voor je klaar.  
kinderombudsmanrotterdam.nl

 

 

Onderwijscoördinatoren

Zij houden, samen met de mentor, je welbevinden en cijfers in de gaten. Is je mentor er niet? Ga dan naar de OC.

Mavo   
Kamer 1.19
Mevr Visbeen (klas 1-4)
m.visbeen@penta.nl

Havo   
Kamer 1.42
Dhr Boers (klas 1-3)
r.boers1@penta.nl
Dhr Salij (klas 4-5)
v.salij@penta.nl

Vwo     
Kamer 1.42
Dhr Katsman (klas 1-3)
j.katsman@penta.nl
Dhr Prooi (klas 4-6)
c.prooi@penta.nl

Masterclass
Kamer 1.21
Mevr Heikoop
w.heikoop@penta.nl
Dhr Schreuders
h.schreuders@penta.nl

Talentcoördinator

Lokaal 1.01
Hij helpt je wanneer je naast school een sport beoefent of musiceert op hoog niveau
Dhr Van der Linde
talent@penta.nl

Coördinator onderwijs ondersteuning

Kamer 1.37
Zij brengt alle mensen die betrokken (moeten) zijn bij een leerling zo goed mogelijk met elkaar in contact.
Mevr Van den Berg 
p.vandenberg@penta.nl

Begeleider passend onderwijs

Kamer 1.37
Zij denkt mee over hoe we onderwijs zo passend mogelijk kunnen maken.
Mevr Donkhorst
p.donkhorst@onderwijscollectiefvpr.nl

Verzuimcoördinatoren

Zij houden (zorgwekkend) verzuim in te gaten en ondernemen -zo nodig- actie om verzuim terug te dringen.
Mevr Van den Berg (kamer 1.40)
p.vandenberg@penta.nl
Mevr Vroegindeweij (lln loket)
i.vroegindeweij@penta.nl
Mw Boot (lln loket)
t.boot-dendikken@penta.nl