Opleidingen

Mavo

Als je van de Jacob afkomt met een mavo-diploma ben je uitstekend voorbereid op een vervolgstudie. Door het kiezen van een extra vak voldoe je aan de eisen van de hoogste leerwegen in het vmbo, de gemengde of de theoretische leerweg. Je hebt goede slagingskansen bij het examen en je bent goed voorbereid op het vervolgonderwijs. Zowel voor MBO als voor de havo.

In de eerste en vooral in de tweede klas proberen we duidelijk te krijgen waar je talenten liggen. Schuilt er een technicus in je of voel je je misschien meer thuis op een kantoor? Ben je geknipt voor een baan in de recreatie of komen je talenten beter tot hun recht in een verzorgingshuis of ziekenhuis? Dat is belangrijk om te weten als je aan het eind van de tweede klas een richting, een ‘sector’ moet kiezen. Je kunt kiezen voor de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn. Ook kies je jouw extra vak. Je kan kiezen tussen Informatietechnologie of Beeldend & Tekenen.

Havo en vwo

Op de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) hebben de leerlingen na de derde klas de keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Na de havo kunnen leerlingen naar het hbo (hoger beroepsonderwijs) of naar het vwo. Na het vwo kunnen leerlingen naar de universiteit of naar het hbo.

Gymnasium
De leerlingen in het vwo hebben de mogelijkheid kennis te maken met de klassieke talen en de klassieke cultuur. Door het volgen van Grieks en Latijn wordt leerlingen de mogelijkheid geboden het gymnasiumdiploma te behalen. Om voor dit diploma in aanmerking te komen, moet de leerling in elk geval in de tweede en derde klas beide klassieke talen hebben gevolgd en in de bovenbouw het vak Latijn.

Tweetalig onderwijs
In het tweetalig onderwijs (tto) is er heel veel aandacht voor Engels. In de eerste drie jaar, Junior School, krijg je extra uren Engels per week en bovendien zijn praktisch al je vakken, behalve de andere talen, helemaal Engelstalig. Samen is dat zo’n 70 procent van al je lestijd. Aan het eind van klas 3 doe je examen voor Cambridge First Certificate of Cambridge Certificate of Advanced English. Daarna kun je verder als senior student. Je krijgt dan minder vakken in het Engels maar je volgt naast je examenvakken wel het Engelse taal- en literatuurprogramma van het International Baccalaureate. Je kunt je hiermee meten met leerlingen van internationale scholen over de hele wereld. 

Net zo belangrijk als Engels is Europese en Internationale Oriëntatie. In Junior School zijn er elk jaar tto-projecten over Europa en de wereld en speciale tto-excursies met een internationaal karakter. In klas 3 heb je bovendien een uitwisseling met een van onze vier buitenlandse partnerscholen. In Senior School doe je mee aan internationale jongerenactiviteiten zoals Model United Nations, een project met buitenlandse scholen of organiseer je je eigen internationale stage.
Voor tweetalig onderwijs  vragen wij een ouderbijdrage van  €490,- per schooljaar. Daarbij komen nog de kosten voor de jaarlijkse reizen en excursies.

Masterclass PO
Voor leerlingen in groep 8 die meer- en hoogbegaafd zijn is er de Masterclass PO. Op twaalf woensdagochtenden krijgen de leerlingen les op onze school, terwijl ze nog in groep 8 zitten. In oktober 2023 start er weer een programma voor deze leerlingen. De brochure met aanmeldingsformulier  verschijnt begin september op de website. Wilt u nu al meer weten? Hier vindt u de brochure van afgelopen jaar. 

Masterclass VO
Er is mogelijkheid onderwijs te volgen in de Masterclass. Deze klas is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De leerlingen volgen het tto-programma, gecombineerd vanaf klas 2 met het gymnasium. Daarnaast krijgen zij vanaf de eerste klas nieuwe vakken: wetenschap en psychologie. Naast een andere invulling van het reguliere vwo is ook de pedagogiek in deze klas gericht op de speciale capaciteiten van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Voor uitgebreide informatie over de opleidingsmogelijkheden en onze Masterclass verwijzen wij u naar onze brochure voor groep 8 (zie button hieronder).

Cultuurprofielschool
Op Jacob van Liesveldt wordt veel aandacht besteed aan kunst en cultuur in de kunstvakken en in de andere vakken. Kunst en cultuur is een van de pijlers in ons onderwijs. Bij de vakken beeldende vorming, ckv, ckv-junior, muziek en kunst beeldende vorming wordt stilgestaan bij de kunstdisciplines film, theater, dans, beeldend, literatuur, mode & design, moderne media, muziek en erfgoed.

Ook bij die vakken die verwantschap hebben met de kunstvakken zoals Nederlands, geschiedenis, informatiekunde, informatica, de moderne vreemde talen Frans, Duits en Engels komen deze disciplines aan bod.

Uitgebreide informatie over de opleidingsmogelijkheden vindt u in de schoolgids en in de brochures voor groep 8.