Aanmelding en toelating

 

Aanmelding

U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de basisschool. De leerkracht groep 8 van de basisschool heeft van ons aanmeldingsformulieren ontvangen. Als de leerkracht te kennen geeft dat u uw zoon of dochter zelf moet aanmelden, kunt u het formulier langsbrengen of opsturen. Wanneer de leerkracht geen formulier voor u heeft, kunt u deze opvragen bij onze administratie: 0181-316866.
We ontvangen de aanmelding graag voor 15 maart 2022.
 

Toelating

Na de aanmelding van de leerling beslist de toelatingscommissie over de toelating tot het eerste leerjaar. Deze beslissing neemt de commissie op grond van het advies van de directeur van de basisschool. Is het advies de gemengd/theoretische leerweg van het vmbo (mavo) of hoger , dan wordt de leerling zonder meer toegelaten. Bij een lager vmbo-advies kan de leerling niet op onze vestiging worden toegelaten. Ouders krijgen een bevestiging als de aanmelding van hun kind binnen is.