Aanmelding en toelating

 

Aanmelding

U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de basisschool. De leerkracht groep 8 van de basisschool heeft van ons aanmeldingsformulieren ontvangen. Als de leerkracht te kennen geeft dat u uw zoon of dochter zelf moet aanmelden, kunt u het formulier langsbrengen of opsturen. Wanneer de leerkracht geen formulier voor u heeft, kunt u deze per mail opvragen bij onze administratie: jl@penta.nl.

Vanaf schooljaar 2023-2024 krijgt de eindtoets groep 8 een nieuwe naam: de doorstroomtoets. De inhoud van de toets blijft hetzelfde.
De groep 8 leerlingen maken de doorstroomtoets voortaan al in februari. Halverwege maart is de uitslag van de doorstroomtoets bekend en uiterlijk 24 maart ontvangt uw zoon of dochter het definitieve schooladvies.
Uiterlijk 31 maart moet de aanmelding van uw zoon of dochter bij ons binnen zijn.  

Toelating

Na de aanmelding van de leerling beslist de toelatingscommissie over de toelating tot het eerste leerjaar. Deze beslissing neemt de commissie op grond van het advies van de directeur van de basisschool. Is het advies de gemengd/theoretische leerweg van het vmbo (mavo) of hoger , dan wordt de leerling zonder meer toegelaten. Bij een lager vmbo-advies kan de leerling niet op onze vestiging worden toegelaten. Ouders krijgen een bevestiging als de aanmelding van hun kind binnen is.