Ouderraad

Klankbord

De ouderraad is voor de directie en het personeel een klankbord om te weten te komen hoe over bepaalde zaken vanuit de ouders gedacht wordt. De ouderraad geeft, gevraagd maar ook ongevraagd, advies aan de directie van de school. Daarnaast geeft de ouderraad informatie in algemene zin aan ouders tijdens open dagen op school, heeft zij de mogelijkheid tot organiseren van een jaarlijkse ouderavond en spreekt zij mee over bepaalde thema’s die de directie voorlegt aan zowel het curatorium als de ouderraad.

 

Contact

Een goed functionerende ouderraad is dus van groot belang. U kunt via ons emailadres contact opnemen om bepaalde wensen, onvolkomenheden of ideeën door te geven. De ouderraad zorgt er dan voor dat aangereikte onderwerpen besproken worden in de vergaderingen die de ouderraad heeft met de directie. In het Leesveldtje vindt u regelmatig een verslag van de diverse activiteiten. Op het ouderportaal vindt u de namen van leden van de ouderraad.