Begeleiding

 

Hulpvraag

Op Jacob van Liesveldt kunt u naast goede lessen natuurlijk ook rekenen op een goede begeleiding en ondersteuning voor uw zoon of dochter. De begeleiding die een kind nodig heeft hangt af van de behoefte. Een leerling die vanaf de basisschool binnenkomt met een hulpvraag, zullen we vanaf klas 1 ondersteunen voor de gestelde hulpvraag. Leerlingen die in de loop van hun schoolloopbaan een hulpvraag krijgen, kunnen natuurlijk ook rekenen op adequate hulp.


Hulp

De benodigde hulp kan op verschillende manieren tot stand komen. We hebben in school mensen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld dyslexie, faalangstreductie, hoogbegaafdheid enz. Maar we hebben ook contacten buiten de school met wie we samenwerken. U kunt daarbij denken aan het CJG, schoolmaatschappelijk werk enz.
 

Pesten

Pesten komt op elke school voor. Dankzij een veilig schoolklimaat, een gerichte aanpak en de hulp van ouders en leerlingen, kunnen we het pesten grotendeels voorkomen en aanpakken.
Het pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van Jacob van Liesveldt.
Het geeft enerzijds weer wat de school doet in het geval van pestproblematiek, anderzijds wil het een handvat  zijn voor ouders en voor medewerkers in de school, wanneer ze pesten signaleren.

In de schoolgids kunt u meer lezen over alle onderdelen van begeleiding, zorg en veiligheid.