Ziek- en absentmeldingen

Ziek- en absentmeldingen


Alle ziek- en absentmeldingen dienen bekend te zijn bij de leerlingenadministratie. De ouder of verzorger spreekt hiervoor het antwoordapparaat in. Het antwoordapparaat wordt gedurende de dag regelmatig afgeluisterd.
 
Bij absentmeldingen gaat het om afspraken bij een specialist, orthodontist, fysiotherapeut, enz. Dit kan ruim van tevoren (zodra de afspraak bij u bekend is) en op ieder moment van de dag. Wanneer uw kind ziek is, hoeft u maar één keer te bellen, behalve na het weekend – op maandag – graag wel opnieuw het antwoordapparaat inspreken.

Wanneer uw kind ziek naar huis gaat, moet hij/zij zich melden bij het leerlingloket. De medewerker belt met de ouder of verzorger om u hiervan op de hoogte te stellen. Bent u op dat moment niet bereikbaar, dan kunt u later het antwoordapparaat inspreken.

Ziekmeldingen tijdens toetsweek 

 
Wanneer uw zoon/dochter tijdens de toetsweek ziek is, dient u hem/haar telefonisch af te melden tussen 08.00 en 09.00 uur via tel.nr. 0181-316866. Het is niet de bedoeling dat het antwoordapparaat wordt ingesproken! Houdt u de volgende gegevens bij de hand: 

Klas van uw zoon/dochter;
Welke toets(en) uw zoon/dochter mist (geldt alleen voor de bovenbouw).
 
Er moet tijdens de toetsweek elke dag gebeld worden wanneer uw zoon/dochter ziek is. Zodra uw kind beter is moet hij/zij zich melden bij
  • examenklassen: meneer Nooteboom
  • bovenbouw: onderwijscoördinator
  • onderbouw: vakdocent
    in verband met het inhalen van de toets.