BOEKENFONDS

De school verstrekt aan iedere leerling een pakket boeken. Aan het einde van het schooljaar (of bij het eventueel tussentijds verlaten van de school) moeten de boeken weer worden ingeleverd op een door de school nader te bepalen tijdstip. In de schoolgids staat het reglement boekenfonds (pag. 20). Hier staan de procedures die betrekking hebben over de uitreiking, het onderhoud en het inleveren van de boeken.