Identiteit

Scholengroep Penta is een school met een vrijzinnige, open christelijke identiteit en laat alle leerlingen (die aan de andere toelatingseisen voldoen) toe, ongeacht hun religieuze achtergrond. Wij vragen van ouders en leerlingen om onze identiteit te respecteren en samen met ons op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag hoe wij zin kunnen geven aan ons leven.