Cultuuronderwijs

Als leerlingen bij ons van school gaan, krijgen ze veel meer mee dan een diploma.

De leerlingen zijn voorbereid op een actieve deelname in een globaliserende maatschappij. Ze kunnen samenwerken met anderen, ook als die anderen een andere manier van denken of werken hebben. De leerlingen kunnen kritisch naar zichzelf en naar de wereld om hen heen kijken. Als ze tijdens hun vervolgopleiding of baan ergens tegen aanlopen, kunnen ze door middel van creatief en probleemoplossend denken een passende oplossing bedenken. Onze leerlingen hebben zichzelf ontwikkeld omdat zij de mogelijkheid hebben gehad hun nieuwsgierigheid te ontplooien, te proeven aan en te experimenteren met een breed scala aan activiteiten, projecten en excursies, binnen en buiten de lessen. Ze hebben geleerd waar hun talenten liggen en hoe zij hun talenten kunnen inzetten om zich te kunnen onderscheiden van anderen. Ze hebben gereflecteerd op hun eigen kunnen, weloverwogen keuzes gemaakt en verantwoordelijkheid voor hun keuzes genomen. Ze zijn voorbereid op een wereld waar techniek en innovatie de belangrijkste pijlers van ontwikkeling zijn. Ze weten wat de meerwaarde is van een veilige leer- en werkomgeving waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan.

Bij de kunstvakken hebben de leerlingen een onderzoekende houding aangenomen, waarin hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en motivatie de grootste drijfveren zijn. Vakspecifieke vaardigheden worden aangeleerd onder de paraplu van creatieve ontwikkeling. Wij bieden een structuur waarin leerlingen zoveel mogelijk zelf kennis maken met hun talenten en creativiteit. Zij hebben gewerkt aan zelfgekozen kunstprojecten waardoor ze hun persoonlijke smaak, voorkeuren en talent hebben kunnen ontwikkelen. De rol van docenten is hierin een begeleidende rol. De leerlingen hebben geleerd kunst te waarderen en te respecteren, ongeacht hun eigen smaak. De samenwerking met andere profielen (tto en gymnasium) en vakoverstijgende projecten binnen de school leiden ertoe dat leerlingen verbanden kunnen leggen en dat de leerlingen beleven dat actieve deelname in cultuuronderwijs een meerwaarde is waar ze de rest van hun leven nog baat bij hebben.

Cultuurprofielschool