Verlofaanvragen

Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties

Een verzoek om buitengewoon verlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet dient minimaal 8 weken van te voren aan de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof kan alleen indien wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële vakanties mogelijk is. Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en mag:

 • éénmaal per jaar worden verleend;
 • niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.

Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
 • Voor verhuizing ten hoogste 1 dag
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 dagen (soort bewijs: trouwkaart)
 • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de afdelingsleider
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag (soort bewijs: rouwkaart)
 • Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag

Voor andere naar het oordeel van de afdelingsleider belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof


Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Goedkope vliegtickets;
 • Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • Vakantiespreiding
 • Verlof voor een kind omdat de andere kinderen uit het gezin nog of al vrij zijn;
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;

Formulieren voor het aanvragen van verlof en alle uitgebreide informatie omtrent het aanvragen van verlof vindt u op het ouderportaal. Onder het kopje Jacob van Liesveldt, verlofaanvragen vindt u alle informatie.