LOB en decanaat

LOB en decanaat

De begeleiding van leerlingen bij het maken van een goede profielkeuze en het kiezen van een geschikte vervolgopleiding is de kern van activiteiten van de decaan.
De decanen geven voorlichtingen en organiseren de opleidingenavond mbo en informatiemarkt hbo-wo waar leerlingen zich kunnen oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen. Uiteraard bezoeken onze leerlingen ook de opleidingen zelf tijdens meeloopdagen of gaan zij een dag proefstuderen.
 

Havo en vwo

De leerlingen in havo-3 en vwo-3 werken met het programma Qompas profielkeuze. De decanen gebruiken de website https://jlpenta.dedecaan.net/ om zoveel mogelijk informatie te geven aan leerlingen, ouders en medewerkers van de school. De website kan alleen bezocht worden als met de schoolcode wordt ingelogd.
 

Mavo

Bij LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep.
In mavo-2 en mavo-3 werken de leerlingen in de mentorles met de LOB-methode Qompas. Qompas biedt informatie over profielen, opleidingen en beroepen. De leerling ontdekt al lerend meer over zijn of haar kwaliteiten en het helpt hen bij het maken van goede loopbaankeuzes.