Cultuurprofielschool

 Op Jacob van Liesveldt wordt veel aandacht besteed aan kunst en cultuur in de kunstvakken en in de andere vakken. Daarnaast organiseren wij ook schoolbrede activiteiten waar alle leerlingen zich elk jaar weer voor kunnen aanmelden.

Vakken in de onderbouw

Binnen het leergebied Kunst en Cultuur werken Beeldende Vorming, Muziek en CKV-junior nauw samen. In klas 1 en 2 gebruiken we bij alle vakken verschillende thema’s om te laten zien dat ons kunst- en cultuuronderwijs niet alleen bij de drie verschillende kunstvakken hoort, maar ook bij alle andere vakken.
 

CKV-junior

Alle leerlingen in klas 1 en 2 hebben Culturele kunstzinnige vorming-junior. Zonder boek en toetsen, maar met verschillende opdrachten leren we de leerlingen o.a. over film, mode & design, dans, sociale media en architectuur. CKV-junior is een vak waarin ook eigen ideeën voorop staan!
 

BV

Bij het vak Beeldende vorming ga je in een blokuur praktisch aan de slag met o.a. tekenen, schilderen, karton, hout en klei, waarbij je niet alleen bezig bent met het maken van een kunstwerk, maar ook goed kijkt naar je proces; hoe leer je nu het beste om een kunstenaar te zijn?
 

Muziek

Alle leerlingen in de brugklas en de havoleerlingen en vwo-leerlingen uit klas 2 krijgen 1 uur Muziek. Wij zien dit nog steeds als belangrijk onderdeel van de basisvorming van onze leerlingen. Er wordt o.a. lesgegeven in muziektheorie, bespelen van instrumenten als keyboard en diverse snaarinstrumenten. Hierbij wordt samenwerken gestimuleerd en werkt iedere leerling zoveel mogelijk op zijn eigen niveau.

KCV-junior

Leerlingen die het gymnasium volgen krijgen vanaf klas 2, naast de talen Grieks en Latijn, het vak Klassieke Culturele Vorming, waarin de Griekse en Romeinse verhalen centraal staan. Voorbeelden hiervan zijn het ontstaan van het theater, de verloren stad Pompeii, de goden uit de Griekse en Romeinse mythologie en hun hoofdstad Olympus.


Tto

Onze leerlingen volgen vanaf de brugklas bijna al hun schoolvakken in het Engels. Ze leren die taal dan ook razendsnel. Je docenten zijn speciaal opgeleid en blijven zich natuurlijk steeds bijscholen. Ook krijg je les van native speakers, dat zijn docenten die zelf Engelstalig zijn. Wekelijks krijg je minimaal één extra les Engels. Aan het eind van de onderbouw doe je al examen voor een certificaat van Cambridge English! Amazing, don’t you think?

 

Activiteiten buiten de lessen om

Al vanaf klas 1 kun je meedoen met verschillende activiteiten, zoals de schoolband, uitdagende plusuren, kerstviering, de jaarlijkse theatervoorstelling en het open podium. Je met de klas een aantal keer op excursie bij CKV-junior en je gaat met Duits en Frans ook naar het buitenland. Ook worden er verschillende presentatiemiddagen en projectdagen georganiseerd, waarin je o.a. aan de slag gaat met verschillende wereldculturen, het bouwen van een eigen attractie en het ontwerpen van een 3D-gamefiguur, waarna die ook met de 3D-printers van school geprint kunnen worden.

In de bovenbouw gaan we met verschillende vakken op excursie naar Nederlandse steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Nijmegen, er wordt er een 24-uurs filmfestival en een filmcircuit georganiseerd en je gaat natuurlijk op werkweek naar Londen, Parijs, Praag of de Ardennen om te survivallen.

 

Bovenbouw mavo

Kckv

Het schoolexamen CKV voor onze mavoleerlingen is vooral praktisch ingericht en de opdrachten komen vanuit de belevingswereld van de leerlingen. Zo zijn we aan de slag geweest met persoonlijke fotografie en analyseren ze drie gebouwen langs de route van school naar huis. Er staan meerdere ontwerp- en presentatievormen in het curriculum en het vak wordt afgesloten met een certificatenuitreiking in de aula voor de leerlingen die zijn geslaagd met hun eerste schoolexamen. Het 24-uurs Filmfestival wordt speciaal voor deze klassen georganiseerd.

 

Beeldende Vorming en BTE

Het vak Beeldend tekenen kan in mavo-3 worden gekozen door die leerlingen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn en meer de verdieping in willen. Bij BTE word je meer uitgedaagd en ben je vrijer om te kiezen met welke materialen je wilt werken en hoe je een werkstuk wilt uitwerken. Leerlingen die geen BTE kiezen, hebben nog steeds in klas 3 twee uur per week BV.

BTE bestaat uit twee praktijkuren in de week, waarin je bezig bent met teken- en schilderopdrachten. Hiernaast krijg je één uur theorieles, waarin je vooral leert hoe een kunstwerk is opgebouwd aan de hand van de beeldaspecten. Dit vak sluit je af met een praktijkexamen en een theorie-examen. Het praktijkexamen vindt eerder plaats dan de schriftelijke examens. Dit zal in maart/april zijn. Ook hebben we nog een excursie naar het gemeentemuseum in Den Haag, waar een aantal opdrachten gedaan worden aan de hand van het examenthema van dat jaar.
 

 

Bovenbouw havo en vwo

CKV


Bij CKV staat het ontdekken en onderzoeken van kunstvormen centraal en gebruiken we de fascinatie en ervaring van de leerling als uitgangspunt. We geven geen toetsen, maar praktische opdrachten waarin de leerling zelf op onderzoek gaat binnen een discipline. De eerste opdracht die wij aanreiken is omlijnd en begeleiden wij de leerling binnen de discipline film. De volgende opdrachten zijn veel vrijer, waar de leerling zelf zijn discipline uitkiest en onderzoekt. Dit doen zij doormiddel van een groot onderzoek en het maken van een eigen kunstwerk. Wij proberen de leerling uit te dagen om nieuwe kunstvormen te ontdekken en zichzelf uit te blijven dagen.


KCV

In de lessen KCV worden de twee reizen naar Griekenland en Rome voorbereid: beide reizen zijn tweejaarlijks. Als voorbereiding op de reizen staan de lessen in het teken van de geschiedenis, de filosofie en de beeldhouwkunst van de desbetreffende reis, zodat de leerling een veelomvattend beeld krijgt van de denk- en leefwereld van het te bezoeken land/cultuur. Naast de jaarlijkse reis hebben de leerlingen een KCV-dag, die in het teken staat van de te maken reis.
 

Kunst Algemeen

Leerlingen kunnen in de bovenbouw havo en vwo kiezen voor Kunst Beeldende Vorming (KuBv) of Kunst Muziek (KuMu). Daarnaast hebben alle leerlingen Kunst Algemeen (KuA). 

Waarom is Penta Jacob van Liesveldt een CultuurProfielSchool?  Visie op Cultuuronderwijs.

 Op de website van de Vereniging van CultuurProfielScholen kunt  u ook ons schoolportret bekijken.