Schoolvakanties

 

De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Jacob van Liesveldt moet zich hierbij houden aan de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren altijd tijdig de vakantiedata op onze website en in ons Leesveldtje.

Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de adviesdata die het Ministerie publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata, maar gebruik altijd de data die door school zijn gepubliceerd.

 

Vakantiedata 2023-2024


Voorjaarsvakantie zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Goede vrijdag en Pasen vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie 27 april t/m zondag 12 mei

Pinkstermaandag 20 mei 2024

Zomervakantie zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024

 

Vakantiedata 2024-2025 

Zomervakantie zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024

Herfstvakantie zaterdag 26 oktober t/m zondag 3 november 2024

Kerstvakantie zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie zaterdag 22 februari t/m zondag 2 maart 2025

Goede vrijdag vrijdag 18 april 2025

Meivakantie (hierin valt Paasmaandag) zaterdag 19 april t/m zondag 4 mei 2025

Bevrijdingsdag 5 mei 2025

Hemelvaartweekend 29 en 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag maandag 9 juni 2025

Zomervakantie zaterdag 19 juli t/m zondag 31 augustus