Tweetalig onderwijs

LET’S GO TTO!

Penta Jacob van Liesveldt besteedt veel zorg en aandacht aan de individuele talenten van leerlingen en biedt graag uitdaging aan hen die iets extra’s aankunnen. Zo verzorgen we al vijfentwintig jaar tweetalig onderwijs. Onze school was een van de eerste Nederlandse tto-scholen en voldoet uiteraard aan alle kwaliteitseisen van het landelijk netwerk Nuffic-tto.

Wereldburgerschap
Tweetalig onderwijs kent twee belangrijke uitgangspunten. Het belangrijkste doel is internationaliserend onderwijs: tto-leerlingen leren veel over andere landen en culturen en houden zich bezig met internationale ontwikkelingen, in Europa en wereldwijd. Ze kunnen dus meepraten over wat er in de wereld gebeurt, of zou moeten gebeuren. Die aandacht voor wereldburgerschap begint al spelenderwijs in de brugklas met een groot Europa-project. Zo heeft elk leerjaar heeft een project, excursies, workshops en andere activiteiten. Bovendien ga je regelmatig op reis naar het buitenland en neem je deel aan een internationale uitwisseling. Ook in de bovenbouw kun je deelnemen aan een internationaliseringsproject, Model United Nations en/of een internationale stage. Jacob van Liesveldt werkt intensief samen met scholen en universiteiten in verschillende Europese landen. Tweetalig onderwijs is dus veel meer dan extra Engels!

Ondergedompeld in Engels
Om met al die mensen wereldwijd te kunnen communiceren, heb je een wereldtaal nodig. Dat is natuurlijk het Engels. Daarom worden tto-leerlingen als het ware ondergedompeld in de Engelse taal. Wetenschappelijk is bewezen dat dit de beste manier is om een taal te leren: door die voortdurend te horen, te lezen en vooral zelf te gebruiken. Uiteindelijk beheers je het Engels haast net zo goed als je moedertaal. Tweetalig onderwijs heeft bovendien een positief effect op je taalgevoel in het algemeen, waardoor het leren van andere talen en vakken ook makkelijker gaat. Al jarenlang behalen onze leerlingen prima resultaten bij de internationaal erkende examens.

Een complete, tweetalige opleiding
Penta Jacob van Liesveldt biedt zowel het onderbouw- als het bovenbouwprogramma voor tweetalig havo, atheneum en gymnasium aan en is daarmee de enige Senior TTO School in de wijde omtrek. Hoewel je dezelfde lesstof krijgt als de andere leerlingen en na vijf of zes jaar ook ‘gewoon’ eindexamen doet, is tto is zeker géén gewone opleiding!

In de onderbouw, Junior School, krijg je alle vakken in het Engels. Eigenlijk krijg je alleen de ándere talen niet in Engels maar ook de vakken Frans en Duits gaan volgens het principe doeltaal = voertaal. Dat betekent dat bij die lessen zoveel mogelijk het Frans of Duits gebruikt wordt. Bovendien krijg je wekelijks minimaal één extra les Engels vergeleken bij de reguliere stroom. Je vakdocenten zijn speciaal opgeleid om tweetalig les te geven. Ook werkt er een aantal native speakers op Jacob van Liesveldt, dat zijn docenten die zelf Engelstalig zijn. Aan het eind van de derde klas beheers je het Engels al ongeveer op eindexamenniveau.

Vanaf klas 4 zijn minder vakken Engelstalig. Dat heeft met het eindexamen te maken. Maar een aantal vakken krijg je tot het eind toe in het Engels. Bovendien krijg je in Senior School heel veel extra, maar vooral heel andere lessen Engels: je volgt namelijk het speciale programma van het International Baccalaureate (IB). Amazing, isn’t it?

Toelating tot tto
Bij de aanmelding op Jacob van Liesveldt word je geplaatst op het niveau dat de basisschool ons adviseert. Voor plaatsing in het tweetalig onderwijs heb je een schooladvies nodig van havo, havo/vwo of vwo. Doorstroming naar andere niveaus blijft trouwens tijdens de hele onderbouw mogelijk. De ‘Masterclass’, voor meer- en hoogbegaafde kinderen, is altijd een tweetalige klas. Als jij of je ouders nog niet goed weten of tto wel iets voor jou is, kun je natuurlijk altijd een gesprek aanvragen met het coördinatieteam tto.

Certificaten
Als je eerste drie leerjaren tto erop zitten, doe je examen voor het certificaat Cambridge First of Cambridge Advanced. Bovendien ontvang je het Junior TTO Certificate. In havo-5 of vwo-6 doe je, naast je eindexamen, een examen English van het International Baccalaureate (IB) en ontvang je ook het Senior TTO Certificate.

Kosten
Een Engelstalige les kost op zich niet veel meer dan een Nederlandstalige. Maar de tto-opleiding als geheel kost wél veel meer dan regulier onderwijs. Denk aan de Cambridge en IB-examens, de coördinatie en alle extra activiteiten, zoals Europese projecten, workshops, Model United Nations of Engelstalig theater. Maar de allergrootste kostenpost wordt gevormd door de extra vakken en lesuren, variërend van één extra uurtje Engels per week in de brugklas tot soms wel vier extra lesuren in de bovenbouw. Niet voor niets behoort Jacob van Liesveldt tot de beste en langstlopende tto-scholen van Nederland.

Helaas betaalt de overheid niet mee aan tweetalig onderwijs. Wij vinden, dat we die extra kosten niet zomaar uit de algemene middelen mogen betalen. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van andere afdelingen. Daarom moeten we een extra ouderbijdrage vragen. Alle tto-kosten samen worden evenredig verdeeld over 5 jaar havo of 6 jaar vwo. Een jaar mét een examen kost dus net zoveel als een jaar zonder examen en een jaar met één extra lesuur per week kost net zoveel als een jaar met vier extra lesuren. Zo komen we op een gemiddeld bedrag van €495,00 per schooljaar, exclusief eventuele reizen. De ouderbijdrage is altijd gebaseerd op de reële, berekende kosten; hetzelfde geldt overigens voor de reizen.

Dat is natuurlijk een fors bedrag. Het is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar wanneer er te weinig ouderbijdragen worden betaald, moeten we fors in ons tweetalige programma gaan snijden. En dat wil natuurlijk ook niemand. We roepen u dan ook op, de tto-bijdrage als het even kan te voldoen. Als dat echt niet kan, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de rector of de financiële administratie. Er zijn allerlei mogelijke oplossingen en samen vinden we er vast een die bij u past.

Kostenoverzicht

Challenge yourself
Tweetalig onderwijs is een pittige uitdaging! Het gaat verder dan gewoon het vak Engels, want je gebruikt het Engels als werk- en studietaal en uiteindelijk zelfs als denktaal. Als je tweetalig onderwijs wilt gaan doen, houd je natuurlijk van taal en van leren. Leren in het Engels is zeker in het begin lastiger dan in het Nederlands. Je moet ook wel een beetje lef hebben want Engels spreken en schrijven gaat natuurlijk niet in één keer perfect. Dat hoeft ook helemaal niet maar het betekent wel: gewoon durven en volhouden. Ben jij zo’n gemotiveerde doorzetter, ga er dan voor.

 

Heeft u vragen of suggesties? Stuurt u ze altublieft naar ttojl@penta.nl.