Jaaroverzicht 2019 - 2020

1 okt
Leesveldtje nummer 2

1 okt
voorlichting Let's Go! voor leerlingen tto-3

15:15

1 okt
voorlichtingsavond 5H leerlingen + ouders (CE+vervolgopl)

19:15

1 okt
voorlichtingsavond 6A leerlingen + ouders (CE+vervolgopl)

20:30

3 okt
mentoravond klas 3

19:30

4 okt
terugkomdag fotograaf

7 okt
voorlichting 3H Bah–rim

19:30

7 okt
vergadering directie met OR, RvC en VMR

19:30

8 okt
theatervoorstelling Weer-Zin voor 3mavo, 3c, 3d, 3f

8 okt
2e tijdvak 6A

15:15

8 okt
mentoravond 4A en voorlichting 4A (2e fase) voor leerlingen + ouders

19:30

8 okt
mentoravond 4H en voorlichting 4H (2e fase) voor leerlingen + ouders

19:30

9 okt
meeloopdag ouders nieuwe leerlingen

10 okt
meeloopdag ouders nieuwe leerlingen

11 okt
meeloopdag ouders nieuwe leerlingen

11 okt
uitreiking Cambridge Certificaten tto-4

16:00

11 okt
uitreiking IB-certificaten ex-leerlingen 5ttH en 6ttA

19:30

14 okt
eerste dag werkweek 2tto KlubGroup

14 okt
informatieavond Rots en Water

19:30

15 okt
werkweek 2tto KlubGroup

15 okt
Audities voor Peter Pan 2020

16 okt
werkweek 2tto KlubGroup

16 okt
3D-design voor leerjaar 3

17 okt
3D-design voor leerjaar 3

17 okt
werkweek 2tto KlubGroup

18 okt
werkweek 2tto KlubGroup

19 okt
laatste dag werkweek 2tto KlubGroup

21 okt
eerste dag herfstvakantie

22 okt
herfstvakantie

23 okt
herfstvakantie

24 okt
herfstvakantie

25 okt
laatste dag herfstvakantie

29 okt
gezamenlijke informatiemarkt HBO en WO voor bovenbouw havo (JL) en bovenbouw vwo (Helinium)

19:00

30 okt
dyslexie-onderzoek klas 1

30 okt
Masterclass PO 1.1.

09:00

31 okt
Even proeven-avond ouders en leerlingen groep 7 en 8

19:30

31 okt
ontwikkeldag personeel, leerlingen lesvrij