Jaaroverzicht 2020 - 2021

2 nov
Leesveldtje nummer 3

2 nov
eerste dag toetsweek SE1 4M/5H/6V

3 nov
toetsweek SE1 4M/5H/6V

3 nov
training juniormentoraat 3

15:00

4 nov
collectieve scholingsdag personeel (lln lesvrij)

4 nov
Masterclass PO 1.2.

5 nov
toetsweek SE1 4M/5H/6V

5 nov
voorlichtingsavond dyslexie online

19:30

6 nov
toetsweek SE1 4M/5H/6V

9 nov
toetsweek SE1 4M/5H/6V

10 nov
toetsweek SE1 4M/5H/6V

10 nov
vergadering directie met ouderraad

19:30

11 nov
inhaalmoment toetsweek SE1

08:30

11 nov
Masterclass PO 1.3.

11 nov
VMR-vergadering 2

20:00

13 nov
wiskunde Alympiade/wiskunde-Bdag 5V en 5H-wiD

17 nov
MUNO

17 nov
extra mentoravond klas 1 (10 minuten gesprekken)

16:30

18 nov
MUNO

18 nov
Masterclass PO 1.4

19 nov
MUNO

23 nov
publiceren cijfers toetsweek SE1

09:00

23 nov
cijferoverzicht 4M/5H/6V

12:00

23 nov
uitreiken uitnodigingen voor ouderspreekavond

24 nov
DSD II schriftelijke examens

24 nov
uitreiken Commitment Report tto bovenbouw

24 nov
careerday 4H en 5V voor lln NT&NG profiel

09:00

25 nov
Masterclass PO 1.5

26 nov
inleveren inschrijvingen ouderspreekavond