Jaaroverzicht 2019 - 2020

1 jul
Leesveldtje nummer 11

1 jul
introductiemoment toekomstige lln brugklas

14:00

1 jul
diploma-uitreiking 5H (op locatie)

1 jul
TW-4 voor 4H en 5A

2 jul
TW-4 voor 4H en 5A (+ evt. inhaal)

3 jul
TW-4 voor 4H en 5A (+ evt. inhaal)

6 jul
Publiceren cijfers onder- en bovenbouw

6 jul
PWS 4H en 5V

7 jul
inleveren mediatheek materiaal klas 1 t/m 5

7 jul
keuze herkansing TW-4

7 jul
PWS 4H en 5V

9 jul
boeken inleveren klas 3, 4H, 5V

10 jul
boeken inleveren klas 1, 2 en 4V

13 jul
herkansing ET's hele schooljaar

13 jul
infobijeenkomst DSD II deelnemers en ouders/verzorgers

17:00

14 jul
herkansing ET's hele schooljaar

15 jul
herkansing ET's hele schooljaar

16 jul
jaarsluitingen klas 1 t/m 3 en uitreiking rapport 3

20 jul
eerste dag zomervakantie (t/m do.27-08)