Ziek- en absentmelding

Alle ziek- en absentmeldingen dienen door de ouder of verzorger aan de administratie te worden doorgegeven:
  

Alle ziekmeldingen en andere absentmeldingen dienen op het antwoordapparaat te worden ingesproken. Bij absentmeldingen gaat het om afspraken bij een specialist, orthodontist, fysiotherapeut, enz. Dit kan ruim van tevoren (zodra de afspraak bij u bekend is) en op ieder moment van de dag.

Wanneer uw kind ziek is, hoeft u maar één keer te bellen, behalve na het weekend – op maandag – graag wel opnieuw bellen.

Wanneer uw kind ziek naar huis gaat, willen we graag weten of uw kind veilig thuis is gekomen. U kunt dit inspreken op het antwoordapparaat.

Tijdens een toetsweek dient de absentie van de leerlingen die toetsen hebben, niet te worden ingesproken op het antwoordapparaat; dit wordt dan aangegeven op het bandje. 

Het antwoordapparaat wordt gedurende de dag regelmatig afgeluisterd.