Schoolvakanties

De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Jacob van Liesveldt moet zich hierbij houden aan de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren altijd tijdig de vakantiedata op onze website en in ons ouderblad.

Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de adviesdata die het Ministerie publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata, maar gebruik altijd de data die door school zijn gepubliceerd.

Vakantiedata 2019-2020


Zomervakantie
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019

Herfstvakantie
Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie
Zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020

Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie
Woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsweekend
Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020

2e Pinksterdag
Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie
Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020