Jaaroverzicht 2019 - 2020

3 feb
Leesveldtje nummer 6

3 feb
publiceren resultaten toetsweek 2

3 feb
uitnodiging ouderspreekavond bovenbouw

4 feb
uitreiken Commitment Report tto bovenbouw

4 feb
voorlichting doorstroom 4H, 4A (voor 3H, 3A, 4M + BM)

13:30

4 feb
voorlichtingsavond profielkeuze mavo 2m+2hm

19:30

5 feb
MUNA 5ttH, 5ttA, 6ttA

5 feb
Masterclass PO 2.4

6 feb
inschrijven ouderspreekavond bovenbouw

6 feb
MUNA 5ttH, 5ttA, 6ttA

7 feb
MUNA 5ttH, 5ttA, 6ttA

11 feb
Cambridge mock exam tto-3

11 feb
rots en water bijeenkomst 10

15:15

12 feb
Peter Pan voorstelling basisscholen

12 feb
uitreiken uitnodigingen ouderspreekavond bovenbouw 18/2

12 feb
Masterclass PO 2.5

12 feb
onderbouwwiskundedag klas 3p

08:15

13 feb
Peter Pan voorstelling klas 1 en 2

13 feb
FAMUN 5ttH, 5ttA, 6ttA

14 feb
FAMUN 5ttH, 5ttA, 6ttA

14 feb
Valentijnsbloemen

14 feb
Peter Pan voorstelling voor klas 1 en 2

14 feb
Peter Pan voorstelling voor ouders

19:30 uur

15 feb
FAMUN 5ttH, 5ttA, 6ttA

16 feb
FAMUN 5ttH, 5ttA, 6ttA

17 feb
presentatie en afsluiting PWS 4M voor ouders en leerlingen

15:15

18 feb
ouderspreekavond bovenbouw (lj 4 t/m 6)

18:30

18 feb
eerste projectdag 1, 2, 3tto

19 feb
inleveren definitief profielwerkstuk

19 feb
Masterclass PO 2.6

19 feb
projectdag 1, 2, 3tto

20 feb
laatste projectdag 1, 2, 3tto

21 feb
ontwikkeldag personeel, leerlingen lesvrij

21 feb
IB Deadline Written Task 2 Draft 5tth en 6tta

24 feb
eerste dag voorjaarsvakantie

25 feb
voorjaarsvakantie

26 feb
voorjaarsvakantie

27 feb
voorjaarsvakantie

28 feb
laatste dag voorjaarsvakantie