Masterclass voortgezet onderwijs

Op Jacob van Liesveldt bestaat de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Masterclass. Deze klas is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De leerlingen volgen het tto-programma, gecombineerd vanaf klas 2 met het gymnasium. Daarnaast krijgen zij vanaf de eerste klas nieuwe vakken: wetenschap en psychologie.

Naast verzwaring van het reguliere vwo is ook de pedagogiek in deze klas gericht op de speciale capaciteiten van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het lesprogramma wordt nl. aangeboden met behulp van de methode 'Compacten en Verrijken'. In deze methode ontbreekt overbodige herhaling en worden simpele leervragen in werkboeken zoveel mogelijk geschrapt. In de tijd die vrijkomt, worden extra uitdagende verrijkingstaken aangeboden, waarbij de leerlingen worden gestimuleerd om hun wetenschappelijke inzichten te vergroten.

Op deze manier hopen wij getalenteerde kinderen onderwijs te bieden dat bij hen past. Onderwijs dat een beroep doet op hun motivatie en hun doorzettingsvermogen. Onderwijs dus dat in het teken staat van het uitgangspunt van onze school: ‘Aandacht voor jouw talent’.