Decanaat


Begeleiding

De begeleiding van leerlingen bij het maken van een goede vakkenpakketkeuze (sectorkeuze of profielkeuze) en het kiezen van een geschikte vervolgopleiding is de kern van activiteiten van de decaan.

Naast het gebruik van het keuzebegeleidingsprogramma Qompas in havo en vwo en het testprogramma LC-Data in het vmbo worden er verschillende voorlichtingsavonden en de opleidingenavond met voorlichtingsmarkt georganiseerd. Ruim 80 opleidingen komen dan naar school om voorlichting te geven. Uiteraard bezoeken de leerlingen ook de opleidingen zelf tijdens schoolexcursies, proefstudeerdagen en meeloopdagen.


Website decanaat

Het decanaat gebruikt deze website om zoveel mogelijk informatie te kunnen geven aan de leerlingen, de ouders en de medewerkers van de school. Deze website kan alleen gebruikt worden als met de schoolcode wordt ingelogd.