Minimasterclass

De brochure en het inschrijfformulier voor de Minimasterclass.

Sinds jaar en dag bestaat er een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs. Negentig procent van de leerlingen ervaart het einde van de basisschoolperiode als een
natuurlijk moment om door te stromen naar het voortgezet onderwijs.
Er is echter een kleine groep leerlingen bij wie dit moment eerder aanbreekt. Dit zijn de leerlingen
die meestal gedurende de basisschoolperiode al extra werk kregen, omdat de basisstof voor hen niet voldoende uitdagingen opleverde. Wanneer de leerlingen in groep 8 zitten, zijn verdieping en
verrijking op de bestaande stof niet meer genoeg en is meer intellectuele vorming nodig om de
ontwikkeling van deze groep gaande te houden en richting te geven.
Voor deze leerlingen kunnen wij de Masterclass aanbieden, een prachtige manier om al kennis te maken met een nieuwe omgeving. Op twaalf woensdagochtenden of –middagen krijgen de leerlingen les op onze school, terwijl zij nog in groep 8 zitten. Zo wennen zij vast aan de ‘grote school’ en krijgen zij de gelegenheid om hun interessegebieden uit te breiden en/of nieuwe interesses te ontwikkelen.

In ons programma wordt aandacht besteed aan vier kennisgebieden:
1. Talen (Engels);
2. Exacte vakken (wiskunde en onderzoeksvaardigheden, een combinatie van natuurkunde
en scheikunde);
3. Cultuur (Klassieke cultuur, CKV en Big History);
4. Informatiewetenschappen en economie.

Uw zoon of dochter zal les krijgen van ervaren, enthousiaste docenten. Meer informatie vindt u in de brochure op onze pagina met brochures voor groep 8. Hier vindt u ook het inschrijfformulier. 


 

Ga terug