Mavo Blended Learning

Digitale middelen in het onderwijs zijn van toegevoegde waarde. Daarom starten we vanaf augustus 2019 met het gebruik van laptops in klas 1mavo. Toch zullen er ook boeken worden gebruikt. Blended Learning houdt namelijk in dat traditionele lesmaterialen worden gebruikt in combinatie met digitale middelen. Ieder vak maakt daarin zijn eigen “blend”. Tevens zullen we inzetten op het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. Op deze manier willen we leerlingen beter voorbereiden op hun vervolgstudie en de toekomst.

We hebben hierbij gekozen voor het gebruik van laptops omdat deze de beste mogelijkheden bieden voor gebruik in de les en thuis. Om goede laptops, met uitstekende voorwaarden op gebied van garantie en service aan te bieden, zijn we de samenwerking aangegaan met The Rent Company. Zij zullen op het Open Huis aanwezig zijn maar ook via school kunt u informatie opvragen. Het is mogelijk een laptop te huren maar u kunt, volgens dezelfde garantie en service, ook besluiten een laptop te kopen.

Een eigen laptop meebrengen kan ook. Of indien gewenst, een laptop lenen van school. Deze mag echter niet mee naar huis.

De laptops zullen volledig geïnstalleerd worden afgeleverd met de benodigde programma’s. Als school doen wij daarin een bijdrage door alle leerlingen een gratis Office 365 account te bieden.

Als ouder heeft u geen omkijken naar de laptop. Kleine problemen kunnen op school opgelost worden en voor grotere reparaties zal de laptop opgestuurd worden naar The Rent Company. Er wordt dan een vervangende laptop aangeboden. Het enige wat wij van u en uw zoon of dochter vragen is dat de laptop iedere dag opgeladen mee naar school wordt gebracht.

In de eerste weken en tijdens de lessen ITTL wordt uw zoon of dochter wegwijs gemaakt in het gebruik van de laptop. Daarbij komt het gebruik van Office 365 maar ook zaken zoals mediawijsheid aan bod.

Voor verdere vragen omtrent de mavo en Blended Learning kunt u contact opnemen met mevr. M. Visbeen, afdelingsleider mavo via m.visbeen@penta.nl of 0181-316866

Presentatie van de voorlichtingsavond in januari

Ga terug