Leerlingen in gesprek met B & W

Op 5 februari zijn burgemeester Junius en wethouder Van der Velde in gesprek gegaan met een tweede en vierde klas van Jacob van Liesveldt.

Burgemeester en wethouder in gesprek met leerlingen Jacob van Liesveldt
Op vrijdag 5 februari gingen burgemeester Milène Junius en wethouder van onderwijs Hans van der Velde van Hellevoetsluis in gesprek met leerlingen van Jacob van Liesveldt. Mevrouw Junius sprak met een tweede klas en de heer Van der Velde met vierdeklassers. Zij leven mee met de jongeren en willen graag weten hoe jongeren deze periode beleven, hoe zij denken over alle beperkende maatregelen en hoe ze omgaan met het afstandsonderwijs en de afwezigheid van de dagelijkse sociale contacten.

De wethouder en de vierde klas
In havo-4 kwamen er verschillende vragen uit de groep, zoals ‘Wanneer gaan de sportscholen open?’ en ‘Waarom mag het voetballen doorgaan, terwijl de scouting al die tijd gesloten is geweest?’ De wethouder antwoordde hierop dat we allemaal gebonden zijn aan de landelijke maatregelen en dat plaatsen als Hellevoetsluis en Ouddorp zich niet aan deze regels kunnen onttrekken. Een aantal leerlingen vestigde de aandacht op de mentale gezondheid van jongeren. Een meisje gaf aan dat er in haar beleving onvoldoende aandacht is voor het geestelijk welzijn van jongeren die nu hele dagen opgesloten zitten, weinig contact hebben met leeftijdgenoten en de controle over hun schoolwerk dreigen te verliezen. Een aantal van haar klasgenoten was het roerend met haar eens. Van der Velde herkende dit beeld en liet weten dat dit iets is waar de gemeenten, maar ook de landelijke politiek, zich grote zorgen om maken.

De wethouder vroeg aan de leerlingen of zij zich zorgen maken om eventuele leerachterstanden. Hierop werd wisselend gereageerd. Waar een aantal leerlingen in toenemende mate motivatieproblemen ervaart, zijn er ook een aantal die het minder somber inzien. Zo zegt een jongen dat hij vindt dat je veel leerwerk zelf kunt bestuderen en dat je aan docenten nog steeds om hulp kunt vragen, al is het alleen online. Hij realiseert zich dat hij waarschijnlijk niet voor veel van zijn klasgenoten spreekt.
Docent Bart van Lindert begeleidde de leerlingen gedurende het gesprek: ‘Ik werd verrast door de goede vragen van de leerlingen en de diepgang van een aantal van deze vragen. Ik vind het erg knap dat de leerlingen zich durfden open te stellen en hun mening wilden geven en konden onderbouwen. Het vraagt lef om midden in een pandemie vraagtekens te zetten bij beschermende maatregelen en daarbij je persoonlijke ervaringen te betrekken.’

De burgemeester en de tweede klas
In klas 2 was het de burgemeester die in gesprek ging met de leerlingen, onder begeleiding van docent Petra van den Berg. Mevrouw Junius wilde weten hoe leerlingen de huidige tijd en onlinelessen ervaren en wat de jongeren op dit moment doen in hun vrije tijd. Sporten ze nog en spreken ze nog af? Ook was ze benieuwd hoe leerlingen over de toekomst denken. ‘Jullie mogen alles vragen, maar ik geef misschien niet overal antwoord op’, zei de burgemeester vooraf. Het was een prettig gesprek waarbij nagenoeg iedereen aan het woord is geweest. De meeste leerlingen uit deze tweede klas zijn realistisch positief en proberen er het beste van te maken. Hoe zij onlinelessen ervaren is wisselend. De een kan zich beter concentreren, de ander minder en voor weer een ander is het vooral fijn dat de rit naar school hen nu bespaard wordt.  

Petra van den Berg begeleidde de leerlingen tijdens dit gesprek. ‘Ik vond dat de leerlingen leuke vragen stelden, zoals of de burgemeester voor verplicht vaccineren was - nee dat was ze niet, of de burgemeester bang was voor rellen in Hellevoet – ja, dat was ze wel even, maar door veel tips, ook van jongeren, waar ze heel blij om was, bleef alles onder controle. En als ze iets terug kon draaien, had ze het dan anders gedaan? Nee, want het is een uitzonderlijke situatie en iedereen doet alles zo goed als die kan.’ 

B&W hebben oog voor jongeren
​De leerlingen hebben het e-mailadres van de burgemeester gekregen voor het geval ze nog (eens) iets willen vragen. Wat docent Petra van den Berg betreft zijn de gesprekken een terugkerend iets. Bart van Lindert zei: ‘De coronamaatregelen hebben ongekend grote effecten op de levens van jonge mensen. Jongeren hebben hun plannen in duigen zien vallen en de weg terug naar normaal blijft nog steeds uit zicht. De wethouder heeft kunnen horen dat leerlingen uiteenlopende vragen en zorgen hebben: van het verschil tussen de maatregelen voor voetbal en voor de scouting tot de aandacht voor het geestelijk welzijn van jongeren. Ik denk dat het van groot belang is dat het geluid dat zij laten horen, luider gaat klinken. Op de weg terug naar normaal zullen we iedereen nodig hebben.’ Petra van den Berg vult aan: ​‘Ik ben blij dat de burgemeester en de wethouder de tijd hebben genomen om met jongeren in gesprek te gaan. Jongeren voelen zich, helaas vaak terecht, vergeten of niet serieus genomen. Terwijl jongeren zo veel zinnigs te zeggen hebben. Fijn dat de gemeente daar oog voor heeft.’

 

Ga terug