Masterclass voortgezet onderwijs

Op Jacob van Liesveldt bestaat de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Masterclass. Deze klas is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De leerlingen volgen het tto-programma, gecombineerd vanaf klas 2 met het gymnasium. Daarnaast krijgen zij vanaf de eerste klas nieuwe vakken: wetenschap en psychologie.

Naast verzwaring van het reguliere vwo is ook de pedagogiek in deze klas gericht op de speciale capaciteiten van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het lesprogramma wordt nl. aangeboden met behulp van de methode 'Compacten en Verrijken'. In deze methode ontbreekt overbodige herhaling en worden simpele leervragen in werkboeken zoveel mogelijk geschrapt. In de tijd die vrijkomt, worden extra uitdagende verrijkingstaken aangeboden, waarbij de leerlingen worden gestimuleerd om hun wetenschappelijke inzichten te vergroten.

Op deze manier hopen wij getalenteerde kinderen onderwijs te bieden dat bij hen past. Onderwijs dat een beroep doet op hun motivatie en hun doorzettingsvermogen. Onderwijs dus dat in het teken staat van het uitgangspunt van onze school: ‘Aandacht voor jouw talent’.

Meer informatie is te vinden in een aparte brochure over de Masterclass VO. Deze brochure kunt u ook aanvragen via de mail (masterclass@penta.nl) of door contact op te nemen met de coördinatoren, mevrouw drs. W.H.E. Heikoop of H.W. Schreuders.

Masterclass primair onderwijs

Ook dit jaar organiseert Jacob van Liesveldt de Masterclass voor kinderen van groep 8. Vanaf oktober staan op woensdagochtend of- middag de deuren open voor die kinderen die meer willen en meer kunnen.
Een zorgvuldig samengesteld lessenpakket zorgt ervoor dat de leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Voor inlichtingen kunt u natuurlijk een van de coördinatoren bellen. Mevrouw drs. W.H.E. Heikoop of de heer H.W. Schreuders, via telefoonnummer 0181-316866. U kunt ook een e-mail sturen naar masterclass@penta.nl.

In het menu, onder het kopje brochures, vindt u de masterclass po brochure en het aanmeldingsformulier.