Aanmelding en toelating


Aanmelding

Je kunt je aanmelden via de basisschool. De directeur van de basisschool heeft van ons de nodige formulieren ontvangen. Als de directeur te kennen geeft dat je jezelf moet aanmelden, dan kun je dat rechtstreeks doen via onze administratie:  telefoonnummer 0181-316866.
We ontvangen de aanmelding graag voor 15 maart 2022.

Toelating

Na de aanmelding van de leerling beslist de toelatingscommissie over de toelating tot het eerste leerjaar. Deze beslissing neemt de commissie op grond van het advies van de directeur van de basisschool. Is het advies de gemengd/theoretische leerweg van het vmbo of hoger (mavo), dan wordt de leerling zonder meer toegelaten. Bij een lager vmbo-advies kan de leerling niet op onze vestiging worden toegelaten. Ouders krijgen een bevestiging als de aanmelding van hun kind binnen is.