Ziekmelding

toetsweek bovenbouw

voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 4m, 4/5h en 4/5/6v

Wanneer uw zoon/dochter tijdens de toetsweek ziek is, dient u hem/haar af te melden tussen 08.00 en 08.20 uur via tel.nr. 0181-316866. Het is niet de bedoeling dat het antwoordapparaat wordt ingesproken!

Houdt u de volgende gegevens bij de hand:

  • Klas van uw zoon/dochter;
  • Welke toets(en) uw zoon/dochter mist;
  • Naam van de docent van wie uw zoon/dochter les heeft in het betreffende vak.


Er moet tijdens de toetsweek elke dag gebeld worden of uw zoon/dochter wel/niet aanwezig kan zijn bij de toetsen tot hij/zij beter gemeld is.

Vervolgens downloadt en print u de
ziekmeldingsverklaring bovenbouw. Deze verklaring moet door uw zoon/dochter, door u ingevuld en ondertekend, z.s.m. ingeleverd worden bij de afdelingsleider. Indien de ziekmeldingsverklaring NIET is ingeleverd, bestaat er GEEN recht op het inhalen van de gemiste toets(en).