Schoolkosten

Ouderbijdrage

De school is een gesubsidieerde instelling. Als school willen we echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Voor enkele onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u in deze brief (deze brief wordt in september naar alle ouders gestuurd en komt ook op het ouderportaal).Kostenoverzicht

Kwijtscheldingsregeling

Er is een kwijtscheldingsregeling. Deze regeling vindt u in het ouderportaal.