Week van respect

Op woensdagochtend 8 november stond de les levensbeschouwing van mavo-4 in het teken van het thema respect. De les werd gegeven door mevrouw Junius, burgemeester van Hellevoetsluis. Mevrouw Junius vertelde kort over haar rol als burgemeester en over haar bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad. Aan de hand van enkele voorbeelden besprak zij het begrip respect. Vooral wees zij erop dat het belangrijk is om anderen te (leren) kennen om vooroordelen te voorkomen en respectvol om te kunnen gaan met mensen die anders zijn of doen.

Het doel van de week is om respectzones in te stellen: fysieke plekken waar duidelijke afspraken gelden hoe met elkaar om te gaan. Na een aanvankelijke aarzeling reageerden de leerlingen positief op vragen van de burgemeester. Eén van de leerlingen zei dat respect voor haar betekent dat je bij anderen niet doet, wat je bij jezelf ook niet zou willen: ”Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Andere leerlingen kwamen met voorbeelden van plekken die goede respectzones kunnen worden: de plek bij de bushalte op de Amnesty Internationallaan (onveilige verkeerssituatie) en een onveilige verkeerssituatie bij de bioscoop aan de Rijksstraatweg. Hoewel deze voorbeelden niet beoogd werden, beloofde de burgemeester er wel aandacht voor te hebben.

Er kwamen meer goede ideeën: de zone tussen Helinium en Jacob van Liesveldt, de kleedkamers bij gym, de aula, het gebied bij de kluisjes en het schoolplein. Een vertegenwoordiging van de leerlingen heeft aan het einde van de les samen met de burgemeester een aantal posters opgehangen in een drietal respectzones op onze school: een kleedkamer bij gym, de aula en bij de kluisjes. Ook werd afgesproken dat samen met de gemeente en Helinium besproken zal worden of de zone tussen beide scholen een respectzone zou kunnen worden.

De gastles van mevrouw Junius was een welkome aanvulling op het reguliere lesprogramma en heeft zeker bijgedragen aan de instandhouding en versterking van het veilige schoolklimaat op Jacob van Liesveldt. En dat kan slagen als alle andere leerlingen en personeelsleden hier ook hun steentje aan bijdragen.

 

Ga terug