Solidariteitsactie 2017

In het kader van onze solidariteitsacties willen we aan het eind van dit jaar aandacht schenken aan het werk van de Voedselbank in Hellevoetsluis.

Deze organisatie zet zich in voor gezinnen die zeer veel moeite hebben om rond te komen en daardoor aangewezen zijn op levensmiddelen die door de Voedselbank aan hen verstrekt worden. Elke week worden honderden gezinnen in Hellevoetsluis op deze manier geholpen.

December is pakjesmaand. In veel gezinnen kan nauwelijks iets extra’s gekocht worden, omdat er geen geld voor is. Nu kunnen wij als school niet voor al die gezinnen een cadeautje kopen. Wel kunnen wij de Voedselbank helpen door artikelen in te zamelen en die vervolgens door deze organisatie laten verspreiden onder de mensen die ze hard nodig hebben.

Wij vragen daarom om uw solidariteit voor deze actie. In de praktijk houdt dit in dat wij u vragen uw kind een of meer producten mee te geven naar school. Als alle leerlingen een product meenemen, kunnen we al heel snel een mooie bijdrage leveren. Wij zorgen er vervolgens voor dat de spullen op de goede plek terechtkomen.

De inzamelactie vindt plaats van maandag 11 december t/m vrijdag 15 december a.s. Per klas wordt een tas samengesteld met gevarieerde producten. Uw kind krijgt van de mentor een strookje
met het product dat hij of zij kan inleveren. Natuurlijk staat het u vrij meer producten mee te geven.
Uiteraard hopen wij dat u en uw zoon of dochter enthousiast meedoen aan deze actie en dat we kunnen rekenen op een grote opbrengst.

Opbrengst december 2016

Ga terug