Dag van de Franse taal op de Jacob

Een feestelijk evenement voor de hele school, dat als doel heeft de leerlingen te enthousiasmeren, bezig te laten zijn met de Franse cultuur en verbinding te maken met andere vakken.

In de aula zal een Frans schilderpleintje zijn met levende standbeelden, pantomimespelers en schilders. Er is een Frans ontbijt voor leerlingen van klas 3c en 3d en voor leerlingen uit klas 3 met Frans in het pakket is er een filmvoorstelling.

Voor leerlingen uit havo-5 en vwo-6 met Frans in het pakket is er een lezing.

In veel lessen zal er bij de vakken aandacht worden besteed aan de Franse taal of Frankrijk in relatie met het vak.

Bref/ kortom een Franse dag! Le francais est pour tout le monde!

 

 

 

Ga terug