Opleidingen

 

Mavo

Jacob van Liesveldt biedt de hoogste opleiding van het vmbo, de mavo. De leerlingen in 3 mavo en 4 mavo volgen naast zes theorievakken van de theoretische leerweg het vak ITTL (informatietechnologie).  Aan het eind van de tweede klas kiezen de leerlingen voor een sector: Techniek, Zorg & Welzijn of Economie. Na de mavo kunnen leerlingen doorstromen naar een school voor mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of naar de havo.

Havo en vwo

Op de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) hebben de leerlingen na de derde klas de keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Na de havo kunnen leerlingen naar het hbo (hoger beroepsonderwijs) of naar het vwo. Na het vwo kunnen leerlingen naar de universiteit of naar het hbo.

Gymnasium

De leerlingen in het vwo hebben de mogelijkheid kennis te maken met de klassieke talen en de klassieke cultuur. Door het volgen van Grieks en Latijn wordt leerlingen de mogelijkheid geboden het gymnasiumdiploma te behalen. Om voor dit diploma in aanmerking te komen, moet de leerling in elk geval in de tweede en derde klas beide klassieke talen hebben gevolgd en in de bovenbouw het vak Latijn.


Tweetalig onderwijs

In het tweetalig onderwijs wordt heel veel aandacht besteed aan Engels. Je krijgt daardoor in de junior TTO-opleiding meer Engels dan leerlingen die geen tweetalig onderwijs doen. Zo’n 70 procent van de lestijd is in het Engels. Na leerjaar 3 doe je examen in Cambridge First of Cambridge Advanced. Na de onderbouw kun je verder als senior student. Je volgt dan naast de gebruikelijke examenvakken het Engelse taal- en literatuurprogramma van het International Baccalaureate. Je kunt je hiermee meten met leerlingen van internationale scholen over de hele wereld.
In het TTO leer je naast Engels ook heel veel op het gebied van internationalisering. Zo zijn er in de onderbouw elk jaar TTO-projecten over Europa en de wereld en speciale TTO-excursies met een internationaal karakter. En natuurlijk ga je in een uitwisseling naar een school in het buitenland. In de bovenbouw doe je mee aan internationale jongerenactiviteiten zoals Model United Nations, internationale projecten met andere scholen of ga je op internationale stage.

Uitgebreide informatie over de opleidingsmogelijkheden vindt u in de schoolgids en in de brochures voor groep 8.