Jacob van Liesveldt steeds gezonder

Sinds woensdag 31 oktober is Jacob van Liesveldt officieel in het bezit van het vignet Gezonde School. De school heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, dit draagt bij aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen

Niet alleen de kantine heeft een gezond aanbod, ook in de lessen wordt aandacht gegeven aan voeding en gezondheid.

Deze lessen zijn verweven met de lesmethode Biologie voor Jou. Daarnaast werkt de school met het lesprogramma Weet wat je eet. Bij les 1 vullen alle leerlingen in de onder- of bovenbouw een eettest en eetdagboek in, zodat zij inzicht krijgen in het eigen eetgedrag. In les 2 leren zij hoe gezonde voeding eruit ziet en wat de schijf van vijf is. Bij het vak Maatschappelijke Vorming in klas 1 is er het project "voeding" waarbij leerlingen niet alleen informatie krijgen over (mond)hygiëne, maar ook verschillende opdrachten en tests over voeding moeten maken.

Een gezonde school ben je niet zomaar. Rector Wim van den Eshof benadrukt: "Om te komen tot de uitreiking van dit certificaat hebben veel partijen uitstekend samengewerkt. Het is mooi om dit resultaat van het gezamenlijk bereikte doel te zien." Wethouder Hans van der Velde heeft niet alleen onderwijs maar ook gezondheidszorg in de portefeuille en hij reikte de schaal en het certificaat uit met de woorden "Jullie moeten het niet te klein maken wat jullie hebben bereikt, je moet ook lef hebben om een dergelijke activiteit met een 'moeilijke' doelgroep tot een goed resultaat te brengen".

Het gemeentelijk beleid is er al jaren op gericht om de jeugd zo gezond mogelijk te laten opgroeien. Met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wordt gewerkt aan een gezonde leefomgeving waar opgroeien met een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Het doel op langere termijn is het percentage overgewicht terug te dringen. De wethouder citeert uit een recent rapport en constateert dat er op dit moment een halt is gekomen aan de groei van het aantal jongeren met overgewicht. "Dat is een goed eerste resultaat, maar we zijn er nog niet", stelt hij. Er zijn nog stappen te maken op het gebied van roken en drugsgebruik, blijkt uit de meest recente gegevens. 

Hoofd van de facilitaire dienst Frits van Duijvenbode is in zijn nopjes met de samenwerking van docenten, JOGG regisseur Jeffrey Emor (PUSH), het Centrum voor Jeugd en Gezin, een diëtiste en Scoolcompany, cateraars voor het voortgezet en hoger onderwijs. Gerard Schwickard van Scoolcompany nam trots de schaal met daarop het predicaat 'Gezonde kantine' aan uit handen van de wethouder. De schaal krijgt een prominente plek in de vitrine.

In zijn slotwoord bedankte de wethouder alle partijen met de woorden: "Voorkomen is veel beter dan genezen, daarom investeren we als gemeente in de promotie van een gezonde leefstijl onder kinderen en jongeren. Onze jeugd is immers onze toekomst!".

Verslaggeving/ bron: Groot Hellevoet

 

Ga terug