Geslaagd met vlag en wimpel

Op donderdag 6 december vond op Jacob van Liesveldt de vijfjaarlijkse inspectie van het tweetalig onderwijs (tto) plaats. En weer slaagden we met vlag en wimpel voor dit uitgebreide kwaliteitsonderzoek. Alle onderdelen van het onderzoek werden als dik in orde beoordeeld en op niet minder dan zeven van de negen onderdelen haalde de school zelfs de hoogst mogelijke score. Deze beoordeling betekent opnieuw een verbetering ten opzichte van de vorige inspectie.

Als bijzonder sterke punten werden genoemd: de deskundigheid en het enthousiasme van de tto-docenten, de Engelse taalvaardigheid van hun leerlingen, het grote aantal Engelstalige schoolvakken, de zeer goede prestaties bij de Engelstalige IB-eindexamens en het zeer uitgebreide programma voor Europese en Internationale Oriëntatie.

Tweetalig onderwijs is veel meer dan alleen leskrijgen in het Engels, het internationale karakter is minstens zo belangrijk. Een van de vele activiteiten daarbij is Model United Nations (MUN), waarin bovenbouwleerlingen een land vertegenwoordigen en met leeftijdgenoten van andere scholen en culturen debatteren als bij de echte Verenigde Naties, uiteraard in het Engels. Een geweldige ervaring voor de jongeren zelf natuurlijk maar elke MUN kiest  ook een goed doel waarvoor geld bijeen wordt gebracht.

Zo namen eind november twintig afgevaardigden van Jacob van Liesveldt deel aan MUN Oud-Beijerland, samen met ruim honderd anderen. En ook hier deden de tto’ers van Jacob van Liesveldt het bijzonder goed. Allemaal eindigden ze in de top 3 van beste debaters van hun onderdeel en vier van hen werden zelfs tot nummer 1 gekozen. Eén van hen, zesdeklasser Mylène van der Welle, viel dubbel in de prijzen: zij won ook nog eens een tweeweekse reis naar India voor een bezoek aan de school die het goede doel van dit jaar was. Mylène zal daar onder andere extra lessen Engels gaan verzorgen. Het spreekt vanzelf dat Jacob van Liesveldt apetrots is op zijn leerlingen én op zijn docenten.

Ga terug