Mavo

Als je van de Jacob afkomt met een mavo-diploma ben je uitstekend voorbereid op een vervolgstudie.
We vragen namelijk net iets meer van je dan andere scholen. Door het kiezen van een extra vak voldoe je aan de eisen van de twee hoogste leerwegen in het vmbo, de gemengde of de theoretische leerweg. Je hebt goede slagingskansen bij het examen en je bent goed voorbereid op het vervolgonderwijs.

Een van de vakken die je vanaf de derde klas krijgt, is het vak technologie. Door bij dat vak samen met andere leerlingen problemen op te lossen, ontwikkel je kwaliteiten die je later tijdens je mbo-studie of je beroep goed kunt gebruiken. Dit vak geeft je ook een goed beeld van je sterke en minder sterke kanten bij de uitoefening van een toekomstig beroep.

In de eerste en vooral in de tweede klas proberen we duidelijk te krijgen waar je talenten liggen. Schuilt er een technicus in je of voel je je misschien meer thuis op een kantoor? Ben je geknipt voor een baan in de recreatie, werk je liever met dieren of komen je talenten beter tot hun recht in een verzorgingshuis of ziekenhuis? Dat is belangrijk om te weten als je aan het eind van de tweede klas een richting, een ‘sector’ moet kiezen. Je kunt kiezen voor de sectoren techniek, economie, zorg & welzijn en landbouw.

Na de mavo op Jacob van Liesveldt kun je naar de hoogste niveaus in het mbo (middelbaar beroeps onderwijs) of naar de havo.