Schoolvakanties

 

Vakantiedata schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie

zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2017

Kerstvakantie

zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018

Paasdagen

vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Koningsdag

Meivakantie

vrijdag 27 april 2017

zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018

Pinksteren

zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018

 

Vakantiedata schooljaar 2018- 2019

Zomervakantie

za 14-07-2018

zo 26-08-2018

Herfstvakantie

za 20-10-2018

zo 28-10-2018

Kerstvakantie

za 22-12-2018

zo 06-01-2019

Voorjaarsvakantie

za 23-02-2019

zo 03-03-2019

Goede Vrijdag

vr 19-04-2019

vr 19-04-2019

Meivakantie (incl. Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag)

za 20-04-2019

zo 05-05-2019

Hemelvaart

do 30-05-2019

zo 02-06-2019

Pinksteren

zo 09-06-2019

ma 10-06-2019

Zomervakantie

za 20-07-2019

zo 01-09-2019


De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Jacob van Liesveldt moet zich hierbij houden aan de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren altijd tijdig de vakantiedata op onze website en in ons ouderblad.

Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de adviesdata die het Ministerie publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata, maar gebruik altijd de data die door school zijn gepubliceerd.

Verlofaanvragen

De leerplichtwet regelt onder meer het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties.

Verlofaanvragen kunt u schriftelijk richten aan de teamleider van uw zoon of dochter.

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van `gewichtige omstandigheden´.
Bijvoorbeeld:

 • een verhuizing van het gezin;  
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. 

Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders of verzorgers het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek hiertoe moet zijn voorzien van een werkgeversverklaring, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat in geen enkele van de twaalf officiële schoolvakantieweken vakantie kan worden opgenomen.
Als u geen vrij kunt krijgen in de voorjaarsvakantie, maar bijvoorbeeld wel in de herfstvakantie, de kerstvakantie of de zomervakantie dan heeft u geen recht op vakantieverlof ter compensatie voor het niet op vakantie kunnen gaan in de voorjaarsvakantie.
Als er toestemming gegeven kan worden voor vakantieverlof kan dat:

 • slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan tien schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Geen redenen voor verlof zijn

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • het ontlopen van de verkeersdrukte;
 • als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
 • reeds gekochte tickets;
 • door anderen betaalde vakanties;
 • “er wordt toch geen les gegeven”. 

De school is verplicht de leerplichtambtenaar altijd op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim.