Gezonde school

Jacob van Liesveldt heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit kopen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Richtlijnen gezondere kantines

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.
Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Betere keuzes in de kantine

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze twee uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
De kantine en de school stimuleren water drinken In onze kantine en binnenplein en in de personeelskamer is water altijd beschikbaar. We bieden in de automaten daarnaast ook een watertappunt/ water-cooler aan.

Wij bieden o.a. de ouders en hun kinderen enkele contactmomenten aan waarop wij kinderen kunnen zien / onderzoeken / spreken en signaleren hoe het met het kind gaat. Contactmomenten starten op het consultatiebureau - later Basisschool en Voortgezet Onderwijs. We kunnen ouders/kinderen kortdurend ondersteunen in bv: overgewicht - opvoedingsproblemen - voedingsadviezen geven

Centrum voor jeugd en gezin op school

Het centrum voor jeugd en gezin neemt in klas 1 en 3 vragenlijsten af bij de leerlingen. De verpleegkundige kan ouders/ kinderen kortdurend ondersteunen in bijvoorbeeld overgewicht, opvoedingsproblemen en ook voedingsadviezen geven. Naar aanleiding van de vragenlijsten en de wensen van de leerling meet en weegt de verpleegkundige de leerling en kijkt naar de groeicurve en het gewicht. Afhankelijk van de hoogte van het BMI en de wens van het kind en de ouders worden er voedingsadviezen gegeven of is er een eventuele doorverwijzing naar diëtiste en/ of huisarts.

Voedingsbeleid volgens de richtlijnen gezondere kantines
 

Richtlijnen gezonde school