Boekenfonds

Boeken

De school verstrekt aan iedere leerling een pakket boeken. Aan het einde van het schooljaar (of bij het eventueel tussentijds verlaten van de school) moeten de boeken weer worden ingeleverd op een door de school nader te bepalen tijdstip. In de schoolgids staat het reglement boekenfonds (pag. 57). Hier staan de procedures die betrekking hebben over de uitreiking, het onderhoud en het inleveren van de boeken.

Overige leermiddelen

Woordenboeken en atlassen moeten zelf worden aangeschaft. Deze leermiddelen vallen niet onder het boekenpakket. Voor de gymkleding is blauw de voorgeschreven kleur, zowel voor de broek als voor het shirt. Gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. De leerlingen moeten zelf het schrijfmateriaal (passer, geodriehoek, liniaal en potloden) aanschaffen. Met de aanschaf van een rekenmachine kunt u het beste nog even wachten tot u van de school hierover informatie ontvangt. Meer informatie over leermiddelen staat in de schoolgids.